Pressreleases

Ex spleis og nytt pålydende / Ex reverse split and new face value 27.11.2019

Nov 26 2019
Oceanteam
Det vises til melding fra selskapet 12.11.2019.
Aksjene i Oceanteam ASA noteres ex spleis og
nytt pålydende fra og med 27.11.2019.
Forhold: 23 gamle aksjer gir 1 ny aksje.
 
Reference is made to announcement from the company
12.11.2019.
The shares in Oceanteam ASA will be traded ex
reverse split and new face value as from 27.11.2019.
Ratio: 23 old shares give 1 new share.
 
OTS:
Ny / New - Pålydende/ Face value: 5,75
Ny / New - EMS: 2000
Ingen endring / No change - ISIN: NO0010317316
Ingen endring / No change - Tick Size Tabell: OBEQ_PT_10
Ingen endring / No change - Instrument ID: 63829
Ingen endring / No change – Handelsvaluta / Trading Currency: NOK
Ingen endring / No change - Segment: OBMA
 
*Mrk: Eventuelle overnattende ordre vil bli slettet av Oslo Børs etter 16:45
*Note: Any overnight orders will be deleted by the Exchange after 16:45