Pressreleases

Vedrørende ekstraordinær generalforsamling i Oceanteam ASA 6. april 2020

Mar 25 2020
Oceanteam
Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Oceanteam ASA datert 12. mars 2020. Møtet avholdes mandag 6. april 2020 klokken 14.00.
Med bakgrunn i Folkehelseinstituttets anbefalinger i tilknytning til Covid-19 vil generalforsamlingen bli avholdt som elektronisk møte.

Avholdelsen av generalforsamlingen vil bli gjennomført i samarbeid med selskapets kontofører i VPS, DNB Bank ASA (DNB Markets Issuer Services). Alle aksjeeiere som melder seg på generalforsamlingen innen fristen i innkallingen, tirsdag 31. mars 2020 klokken 17.00, vil få tilsendt nødvendig informasjon om den elektroniske løsningen som vil bli benyttet og hvordan de får tilgang til møtet.

Aksjeeiere som ønsker å forhåndsstemme ved bruk av fullmakt kan fortsatt gjøre dette slik som beskrevet i innkallingen per 12. mars 2020.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.